Astronomie pro slepce

sobota 15. červen 2013 23:55

V červnu letošního roku se pod lipami a širým nebem na Tylově nábřeží u řeky Labe koná už 6. ročník akce Hrajme si i hlavou, kterou pořádá Univerzita Hradec Králové a na níž se jako spolupořadatel podílí i Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové.

Učitelé a studenti ze dvou fakult – přírodovědecké a pedagogické – připravili zajímavé fyzikální a chemické pokusy, případně matematické rébusy, které si návštěvníci mohou sami vyzkoušet. Totiž vlastně musí. Cílem je přitáhnout pozornost mladých lidí k přírodovědným oborům a je jasné, že samotná show, byť ozdobená nádhernými experimenty a světelnými a kouřovými efekty, nestačí. I když se budeme vznášet vzhůru nohama a dělat při tom na děti budliky budliky s plyšákem v ruce, přijmou to jen jako zpestření nudy kabaretním číslem.

Odvážlivci, kteří se vydají 20. nebo 21. června na nábřeží, nechť tedy počítají s tím, že experimenty, které budou zkoušet, musí také dokázat správně vysvětlit. Snaha ovšem bude patřičně oceněna. Odměna za úspěšné vyřešení úloh je vyplácena v hlavounech, což je téměř volně směnitelná měna. Obchod, který hlavouny akceptuje, nabízí drobné i větší odměny. Za hlavouna je možné koupit třeba vystřihovánku, za více hlavounů i užitečné věci, jako je třeba lupa, nebo, letos poprvé, vstupenka na večerní program na hvězdárně.

Protože téma letošního ročníku Hrajme si i hlavou zní „poznávání všemi SMYSLY“, bude důraz položen na optické klamy, netradiční pokusy se zvukem, optikou i elektřinou. Každý si také bude moci procvičit svůj vestibulární aparát i znalosti o těžišti při budování netradičních staveb. Novinkou budou ukázky pokusů s lasery a předvedení pomůcek pro zrakově postižené.

Právě ta poslední novinka mě inspirovala k zamyšlení nad tím, že když si uvědomíme, jak velký je rozsah celého spektra, od záření gama, přes rentgenové a ultrafialové a na druhé straně po infračervený a rádiový obor, musíme si přiznat, že jsme vlastně všichni slepci. Právě v těch neviditelných vlnách, na něž naše smysly nestačí a jež často ani neprochází atmosférou, jsou ukryty ty nejzajímavější informace, například o zrodu hvězd a planet, nebo dokonce o počátcích a vývoji celého vesmíru. Proto byly do vesmíru vyneseny speciální teleskopy citlivé k ultrafialovému záření (Galex), Roentgenovu záření (Chandra, Newton), záření gama (Compton) nebo k infračervenému záření (Herschel, Spitzer) a mikrovlnnému záření (Planck). Největší současné pozemské teleskopy zkoumají vesmír především v infračerveném záření a mezeru mezi infračerveným a mikrovlnným oborem letos zaplnila nově vybudovaná observatoř ALMA – nejkomplikovanější a nejdražší pozemská observatoř všech dob vybudovaná v pouštním předpeklí na andské náhorní plošině Chajnantor v nadmořské výšce 5000 metrů.

Na našem stanovišti s dalekohledy pro pozorování Slunce budou k nahlédnutí a ohmatání také učebnice astronomie pro zrakově postižené. Takové knihy opravdu existují. Jejich autorem je Petr Závodský. Kromě textů v Braillově písmu je v nich i řada reliéfních obrázků znázorňujících souhvězdí nebo třeba tvar Galaxie. V souvislosti s tím, že při našich veřejných vystoupeních vždycky zdůrazňujeme, že přímý pohled na Slunce dalekohledem bez odpovídajícího filtru by způsobil okamžitou ztrátu zraku, což výmluvně demonstrujeme propalováním papíru za okulárem, může následná prohlídka knih pro nevidomé vyznít jako drsný vtip (znám ještě drsnější – slepec jezdí prstem po struhadle, kroutí hlavou a říká: „to by mě zajímalo, kterej blbec mohl takovouhle kravinu napsat“). Naším cílem ale není si z někoho dělat nemístnou legraci. Naopak, pokus o prohlédnutí obrázku souhvězdí hmatem každého přesvědčí, že nevidomí si v tomto punktu zaslouží náš obdiv. A pokud jde o vesmír, chtěli bychom ukázat vidící většině, že slepci jsme vlastně všichni. Až na to uzoučké pásmo viditelného záření jsme si všichni rovni.

spectrum.jpg

Přijďte se 20. nebo 21. června podívat v Hradci Králové na Tylovo nábřeží. Jsem zvědav, kdo z Vás rozliší struhadlo od souhvězdí. Kdo to dokáže (já ne), dostane za odměnu hlavouny a může si pořídit vstupenku na večerní program, který začne na hvězdárně v pátek ve 20 hodin – téma zní: Neviditelný vesmír, aneb Na co smysly nestačí. Přijít můžete samozřejmě i bez vstupenky získané za hlavouny, jen po vás u pokladny budeme chtít normální vstupné.

Jan Veselý

Jan Veselý

Jan Veselý

Jako správný bloger píšu o čemkoli, čemu nerozumím. Nerozumím ničemu (to mělo být něco jako „Vím, že nic nevím“, ale nečekám, že mi to spolknete). Z grafomana, který strašně nerad píše, se ze mě díky blogu stal grafoman, který by hrozně rád psal pořád, jen na to nemá čas.

Zabývám se popularizací astronomie a příbuzných věd v instituci zvané Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, takže jsem vlastně učitel bez povinnosti zkoušet, známkovat a udržovat kázeň. Kromě fyzikálního pohledu na svět mě zajímá hlasitá hudba (od pankáčů po Šostakoviče), divadlo, opera, výtvarné umění a čím dál víc i historie.

REPUTACE AUTORA:
8,90