Experimentální potvrzení Zemanovy virózy

sobota 11. květen 2013 18:56

V médiích, internetových blozích a diskusích se našla řada pochybovačů o tom, byla-li to viróza, co způsobilo nepřítomný výraz ve tváři a nejistotu v rovnováze prezidenta Zemana při ceremoniálu s korunovačními klenoty. Rozhodl jsem se otestovat tuto hypotézu vědeckým experimentem.

V Lidových novinách jsem se dočetl, že Miloš Zeman vypije za den „tak pět nebo šest skleniček vína a skleničky slivovice tak dvě nebo tři.“ Přijímám námitku, že Lidovky jsou neobjektivní, ba dokonce zaujatý plátek, o čemž přesvědčivě vypovídá fakt, že Vašek Ktéétomofmuj v něm odmítá inzerovat. Jde však údajně o citát z Blesku, což je na druhou stranu seriózní tiskovina, která například na poslední chvíli zachránila národ před volbou špatného prezidenta operativním zveřejněním objektivních informací o vztahu páně prezidentova protikandidáta k sudetským Němcům. A podle Blesku jde o autentická slova Miloše Zemana. Proto se náš experiment opíral o toto základní tvrzení.

V zájmu maximální objektivity byli zapojeni čtyři experimentátoři, po dvou zástupcích každého pohlaví. Jako experimentální látka bylo zvoleno víno bílé, tří různých značek. Konkrétně byly vzorky konzumovány v tomto pořadí:

1.    Veltlínské zelené (Tereziánské sklepy), objemový podíl alkoholu 12,5%
2.    Tokaji furmint roč. 2011 (Varga Winery Ltd.), 11,5%
3.    Prestige Les Terriades Anjou Blanc (Les Caves de la Loire), 13%

Všechny použité vzorky byly v lahvích o objemu 0,75 l s korkovým uzávěrem a po vynesení ze sklepa ještě bezprostředně před samotnou konzumací na 15 minut umístěny do mrazicího boxu, aby se docílilo doporučené teploty konzumace. Milovníkům vína se tímto omlouvám za drastické zacházení se vzorky – nešlo o vychutnávání vína, ale o kontrolovaný experiment týkající se prezidentovy virózy. Přesto alespoň na okraj uvádím, že pokud jde o chuť, všichni experimentátoři se shodli na tom, že nejlepší byl vzorek č. 2, naopak nejhorší francouzská směska, tedy vzorek č. 3. V závěru experimentu však, bohužel, nebyl jiný vzorek bílého vína k dispozici. Žádný ze vzorků nebyl chemicky analyzován, protože naše skromná laboratoř není vybavena Ramanovým spektrometrem pro detekci metylalkoholu ve výbušninách. Ohledně pravosti obsahu lahví se vzorky tedy bylo důvěřováno tvrzením uvedeným na vinětách. Ostatně při deklarované koncentraci etylalkoholu by se míchání s metylakoholem nevyplatilo a  pravděpodobnost může být tudíž považována za limitně se blížící nule.

Před započetím konzumace, opět v zájmu maximální objektivity a přiblížení se reálným podmínkám, absolvovali všichni experimentátoři náročný pracovní program. Konkrétně v mém případě šlo o odvezení syna do školky, práce s počítačem, vyzvednutí syna ze školky, dovezení syna do hudební školy, vyzvednutí syna z hudební školy, vyzvednutí auta z opravny a poté pracovní směna na hvězdárně ukončená ve 21:50. Po přesunu domů a do kuchyně (v dalším textu bude označována jako experimentální prostor) byl ve 22:20 zahájen samotný experiment.

Od reálné situace se recepce v našem experimentálním prostoru mírně lišila tím, že nebyla mezinárodní, protože ale dva z experimentátorů přicestovali ze Severočeského kraje, byla alespoň mezikrajová. Kromě vína byly na recepci podávány ještě dva druhy sýrů, sladké sušenky a slané tyčinky. Víno bylo naléváno do sklenic o objemu 0,15 l (1,5 dl), o dolévání a otevírání lahví v pravidelných intervalech jsem se staral já a experimentátor Jarda. Bylo zkonzumováno pět až šest sklenic vína (přesný počet si, bohužel, nepamatuji). Pozorováním byly postupně u všech experimentátorů potvrzeny všechny projevy Zemanovy lehké virózy. Od skelných a chvílemi nepřítomných pohledů, přes ochabnutí obličejových svalů až po problémy s rovnováhou včetně potřeby přidržovat se při chůzi nábytku v experimentálním prostoru. Po absolvování výstupu do schodů vedoucích od experimentálního prostoru do místnosti určené pro vypouštění zpracovaných vzorků, se mi dokonce lehce zamotala hlava, takže jsem se musel opřít o zeď. Je tedy zřejmé, že v našem experimentu bylo dosaženo maximální shody s pozorovanou reálnou situací.

Ve 2:57 byl experiment ukončen. Slivovice či vodka nebyla do experimentu zahrnuta ze dvou důvodů. Jednak například slivovice nebyla v experimentálním prostoru a jeho bezprostředním okolí vůbec k dispozici, a hlavně, po získání pozorovatelských důkazů o příznacích lehké virózy jsem nechtěl tyto příznaky prohlubovat do virózy těžké, protože kdyby mě náhodou viděly moje děti při vrhání korunovačního klenotu, zřejmě bych u nich ztratil veškerou autoritu. A na rozdíl od prezidenta, jehož autorita by nebyla ohrožena, ani kdyby se ožral jako prase, bych už zpátky respekt asi nezískal. V předchozí větě ovšem kladu důraz na slovo kdyby. Z popsaného experimentu totiž plyne jednoznačný:

Závěr

Prezident Zeman byl po konzumaci pěti až šesti sklenic vína a několika panáků vodky a především po náročném pracovním programu oslaben lehkou virózou. Všechny ostatní interpretace jsou nepodložené, společensky nevkusné a neobjektivní spekulace.

Za experimentální tým

Jan Veselý

Jan Veselý

Jan Veselý

Jako správný bloger píšu o čemkoli, čemu nerozumím. Nerozumím ničemu (to mělo být něco jako „Vím, že nic nevím“, ale nečekám, že mi to spolknete). Z grafomana, který strašně nerad píše, se ze mě díky blogu stal grafoman, který by hrozně rád psal pořád, jen na to nemá čas.

Zabývám se popularizací astronomie a příbuzných věd v instituci zvané Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, takže jsem vlastně učitel bez povinnosti zkoušet, známkovat a udržovat kázeň. Kromě fyzikálního pohledu na svět mě zajímá hlasitá hudba (od pankáčů po Šostakoviče), divadlo, opera, výtvarné umění a čím dál víc i historie.

REPUTACE AUTORA:
8,90